איך לפרסם מאמר

מאמר זה מדורג 5 כוכבים

איך לפרסם מאמרים?

מספר כללים לפרסום מאמרים באתר כתבות, ובאינטרנט בכלל:

  • התוכן חייב להיות מקורי - דהיינו, שלא פורסם בשום מקום אחר ברשת.
  • המאמר צריך להיות כתוב בשפה מקצועית, וכן שיתן ערך מוסף לגולש.
  • יש להקפיד על כתיבת מאמר ללא שגיאות כתיב.
  • קישורים: מותר להוציא קישור אחד מהמאמר, עדיף בסגנון של קרדיט.
  • אין להוציא קישורים מתוך כותרות.
  • יש לחלק את המאמר לכותרות משנה ולפסקאות.

מאמר שלא יעמוד בהנחיות אלו, לא יאושר

מאמר זה נכתב ע"י מערכת אתר Katavote.